บริการจัดส่งฟรี รอรับสินค้าที่บ้าน

(เก็บเงินปลายทาง จะมีค่าบริการเพิ่ม)

 

 

แอดไลน์ / ADD LINE

LINE ID :  kkherb9022

PHONE : 0815749022

more...

วันนี้ 62 คน
เดือนนี้ 3423 คน
ปีนี้ 3423 คน
ทั้งหมด 450099 คน

สถานะผลิตภัณฑ์ใหม่

สถานะผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอจดทะเบียน

(อัพเดทสถานะถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2564)

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ชนิด สถานะ  COM CFS COI COA ฆอ.2
1) เครื่องดื่มสมุนไพร เถาวัลย์เปรียง ตราเทพธิดาเทวี น้ำ ผลิตแล้ว มี มี มี มี มี
2) เครื่องดื่มสมุนไพร เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า ตราแคนเดิ้ล น้ำ ผลิตแล้ว มี มี มี มี -
3) เครื่องดื่มสมุนไพร กระชายดำผสมเถาวัลย์เปรียง ตราเอราวัณ น้ำ ผลิตแล้ว มี มี มี มี มี
4) เครื่องดื่มสมุนไพร เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า ตราเทพกุญชร น้ำ ผลิตแล้ว มี มี มี มี มี
5) เครื่องดื่มสมุนไพร กระชายดำผสมเห็ดหลินจือ ตราเทพกุญชร น้ำ ผลิตแล้ว มี มี มี มี -
6) เครื่องดื่มสมุนไพร เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า ตราทับทิมสยาม น้ำ ผลิตแล้ว มี มี - มี -
7) เครื่องดื่มสมุนไพร เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า ตราพรธิดางามฟ้า น้ำ ผลิตแล้ว มี - - - -
8) เครื่องดื่มสมุนไพร เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า ตราคิงส์คชสาร น้ำ ผลิตแล้ว มี มี มี มี -
9) เครื่องดื่มสมุนไพร เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า ตราเทวดา น้ำ ผลิตแล้ว มี มี มี มี -
10) เครื่องดื่มสมุนไพร ตรีผลาผสมถั่งเช่า ตราเชียร์ไทย น้ำ ว่าง มี - - - -
11)เครื่องดื่มสมุนไพร ตรีผลาผสมถั่งเช่า ตราพญานาคราช น้ำ ว่าง มี - - - -
12) เครื่องดื่มสมุนไพร กระชายดำผสมตังกุย ตราบุษราคัม น้ำ ผลิตแล้ว มี - - - มี
13) เครื่องดื่มสมุนไพร พลูคาวผสมถั่งเช่า ตราบลูไดมอนด์ น้ำ จองแล้ว มี มี มี มี -
14) เครื่องดื่มสมุนไพร เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า ตราเอราวัณ น้ำ ผลิตแล้ว มี มี มี มี -
15) เครื่องดื่มสมุนไพร เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า ตราเอร่า น้ำ ผลิตแล้ว มี - - - -
16) เครื่องดื่มสมุนไพร เถาวัลย์เปรียงผสมเห็ดถั่งเช่า ตราเทพกุญชร น้ำ จองแล้ว มี - - - -
17) เครื่องดื่มสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ตราเทพกุญชร ผง ผลิตแล้ว โอท็อป - - - -
17) เครื่องดื่มสมุนไพร กระชายดำผสมถั่งเช่า ตราเทพกุญชร ผง จองแล้ว รอ - - - -
18) เครื่องดื่มสมุนไพร ขมิ้นชันผสมถั่งเช่า ตราเทพกุญชร ผง จองแล้ว รอ - - - -
19) เครื่องดื่มสมุนไพร เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า ตราเทพกุญชร ผง จองแล้ว รอ - - - -
20) เครื่องดื่มสมุนไพร เพชรสังฆาตผสมเหงือกปลาหมอ ผง จองแล้ว รอ - - - -

               หมายเหตุ

                1) COM (Certificate of Manufacturer) หนังสือรับรองผู้ผลิต

               2) CFS (Certificate of Free Sale)  หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

               3) COI (Certificate of Ingredient) หนังสือรับรองส่วนประกอบสำคัญ

               4) COA (Certificate of Analysis) หนังสือรับรองวิเคราะห์คุณภาพ

               5) ฆอ.2 (ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร ทางสือวิทยุกระจายเสียง)

 

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ที่รับผลิตและสร้างแบรนด์ออกสู่ตลาด

ชื่อผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างผลิตภํณฑ์ เลขที่สารบบ ผู้จัดจำหน่าย

เครื่องดื่มสมุนไพร

เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า

ตราไทยทองอินทร์

เลขที่ อย.

40-2-00658-2-0039

 

บจก.สมุนไพรไทยทองอินทร์

กรุงเทพฯ

เครื่องดื่มสมุนไพร

กระชายดำผสมเห็ดหลินจือ

ตราไทยทองอินทร์

เลขที่ อย.

40-2-00658-2-0024

 

บจก.สมุนไพรไทยทองอินทร์

กรุงเทพฯ

เครื่องดื่มสมุนไพร

เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า

ตราทับทิมสยาม

เลขที่ อย.

40-2-00658-2-0052

ตัวแทนจำหน่าย

ภายในประเทศ  จ.สุพรรณบุรี

 

เครื่องดื่มสมุนไพร

เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า

ตรา595พรธิดางามฟ้า

เลขที่ อย.

40-2-00658-2-0053

ตัวแทนจำหน่าย

ภายในประเทศ  จ.เชียงใหม่

เครื่องดื่มสมุนไพร

เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า

ตราเทวดา

เลขที่ อย.

40.2.00658-2-0045

NY HERBO SUPPLY CO., LTD.

PHNOM PENH, CAMBODIA

เครื่องดื่มสมุนไพร

เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า

ตราเทวดา

เลขที่ อย.

40-2-00658-2-0045

ตัวแทนจำหน่าย

ภายในประเทศ  จ.ระยอง

เครื่องดื่มสมุนไพร

เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า

ตราแคนเดิล

 

เลขที่ อย.

40-2-00658-2-0043

GTBM TRADING  CO., LTD.

PHNOM PENH, CAMBODIA

เครื่องดื่มสมุนไพร

กระชายดำผสมเห็ดหลินจือ

ตราเทพกุญชร

เลขที่ อย.

40-2-00658-2-0024

CHEAT SUNTO  CO., LTD.

PHNOM PENH, CAMBODIA

เครื่องดื่มสมุนไพร

เถาวัลย์เปรียงผสมถั่งเช่า

ตราเทพกุญชร

เลขที่ อย.

40-2-00658-2-0039

CHEAT SUNTO  CO., LTD.

PHNOM PENH, CAMBODIA

เครื่องดื่มสมุนไพร

ฟ้าทะลายโจร

ตราเทพกุญชร

สินค้าโอท็อป

บจก.สยามช้างไทย เคมีคอล

จ.เชียงใหม่

น้ำมันสมุนไพร

สยามช้างไทย

เลขที่ใบจดแจ้ง

40-1-5900065

บจก.สยามช้างไทย เคมีคอล

จ.เชียงใหม่

 

22 สิงหาคม 62 16:47:48